Spoločné chvíle

sú najcennejšie.

Najkrajšie miesto na zemi

Získaj 100 €

Stačí vymyslieť nový návod na hru, ktorá sa dá hrať s prvkami vloženými v balení “ Najkrajšie miesto na Zemi“. Zúčastniť hry sa môže ktokoľvek. Sumu 100€ daruje autor hry jednému zo zúčastnených podľa vlastného výberu. Pretože, autorovi záleží na pokračovaní nEKOnečných hier!

Najkrajšie miesto na zemi

Napíšte nám vašu správu

11 + 11 =

Adresa

Hračkovo, s.r.o.

Konateľ: Lívia Šustová

Podunajská 23/g , 821 06 Bratislava

Tel.: +421 903 695 795

Mail: info@eko-hry.sk

h

Fakturačné údaje

IČO: 52921891
DIČ: SK2121193745
IČ DPH (DIČ): SK2121193745

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 143544/B

Orgány dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava